INFORMACIJA

Veikimo principas fizikos požiūriu

Pagal Einšteino reliatyvumo principą, mechaniniai, optiniai ir elektromagnetiniai reiškiniai visose inercinėse atskaitos sistemose teka vienodai, tai yra išreiškiami tomis pačiomis lygtimis. Taigi atskiras elektrinių ir magnetinių laukų tyrimas turi santykinę reikšmę. Jei elektrinis laukas yra sukurtas ilgalaikio elektrinio nejudančio krūvio, šie krūviai yra nejudantys, lyginant su viena inercine atskaitos sistema, tačiau judės kitos sistemos atžvilgiu, todėl generuos ne tik elektrinius, bet ir magnetinius laukus.

Analogiškai, nejudantis vienos inercinės atskaitos sistemos atžvilgiu nuolatinės elektros srovės laidininkas, kuriantis kiekviename erdvės taške magnetinį lauką, juda, lyginant su kitomis inercijos sistemomis ir jo generuojamas kintamas magnetinis laukas, kuria sūkurinį elektrinį lauką.

Taigi, Maksvelo teorija, jos eksperimentinis patvirtinimas, o taip pat ir Einšteino reliatyvumo teorija, formuoja vieningą elektrinių, magnetinių ir optinių reiškinių teoriją, kuri remiasi elektromagnetinio lauko sąvoka. Sūkurinio elektrinio lauko šaltinis (mobilusis telefonas ar kompiuterio monitorius) suaktyvina apsauginio įrenginio NEITRONIK antrinį sūkurinį elektrinį lauką, kuris turi priešingą sukimosi kryptį, nei elektrinio lauko spinduliuotės šaltinis. Taigi sūkurinis elektrinis laukas neutralizuojamas ir sumažinamas elektromagnetinio lauko poveikis.

NEITRONIK neutralizuoja sūkurinį elektrinį lauką, dėka prietaisų spinduliuojamo elektromagnetinio lauko diagramos krypties pokyčio.

Kiekviename antenos segmente sukuriamas antrinis sūkurinis elektrinis laukas, kuris opozicijoje gesina pirminį sūkurinį elektrinį lauką, kurį sukuria įjungtas siųstuvas (mobilus telefonas ar kompiuterio monitorius), ko dėka sumažinama bendra elektromagnetinė apkrova organizmui.